เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

Hilight!! / ประชาสัมพันธ์

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม... เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Placeholder

โครงการบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน


เมื่อ 22 มีนาคม 2567 | อ่าน 65 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม “ MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ”


เมื่อ 22 มีนาคม 2567 | อ่าน 63 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2567


เมื่อ 21 มีนาคม 2567 | อ่าน 61 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี พ.ศ. 2567


เมื่อ 14 มีนาคม 2567 | อ่าน 52 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมชาวเวียงป่าเป้ารวมพลังเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


เมื่อ 04 มีนาคม 2567 | อ่าน 68 ครั้ง

Placeholder

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงป่าเป้า ประจำเดือน มีนาคม 2567


เมื่อ 01 มีนาคม 2567 | อ่าน 68 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2567

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 72 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ (คลิป) งาน Thailand Biennale , Chiang rai 2023

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้อใช้ในหน่วยงานต่อไป

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 73 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานต่อไป

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นายเกษม กาวิชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายดวงดี ปวงคำยอด

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายสุคำ เขตขันหล้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเชาว์ สมเชื้อ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน


หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น