เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

Hilight!! / ประชาสัมพันธ์

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม... เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Placeholder

โครงการยุวบัณฑิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566 “ หนูน้อยบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ”


เมื่อ 24 มีนาคม 2566 | อ่าน 13 ครั้ง

Placeholder

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566


เมื่อ 09 มีนาคม 2566 | อ่าน 17 ครั้ง

Placeholder

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 25 ครั้ง

Placeholder

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 19 ครั้ง

Placeholder

เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (P.M 2.5)


เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 27 ครั้ง

Placeholder

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566


เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 35 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการการเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตามนโยบาย 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

โครงการปลูกจิตสำนักและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย " ธงไตรรงค์ ธำรงไทย "

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ขะจานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 บ้านขันหอม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป หน้าวัดหนองบัว หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นายเกษม กาวิชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายดวงดี ปวงคำยอด

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายสุคำ เขตขันหล้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเชาว์ สมเชื้อ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน


หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น