เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

Hilight!! / ประชาสัมพันธ์

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม... เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Placeholder

กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี พ.ศ. 2567


เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 22 ครั้ง

Placeholder

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2567


เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 24 ครั้ง

Placeholder

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร จังหวัดนครสวรรค์


เมื่อ 30 มกราคม 2567 | อ่าน 32 ครั้ง

Placeholder

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2567


เมื่อ 27 มกราคม 2567 | อ่าน 42 ครั้ง

Placeholder

เดินขบวนพาเหรด งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2567


เมื่อ 26 มกราคม 2567 | อ่าน 26 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุวัดแม่ขะจาน ประจำปี 2567


เมื่อ 25 มกราคม 2567 | อ่าน 28 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2567

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ (คลิป) งาน Thailand Biennale , Chiang rai 2023

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก " เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย "

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานต่อไป

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างขนย้ายกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นายเกษม กาวิชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายดวงดี ปวงคำยอด

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายสุคำ เขตขันหล้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเชาว์ สมเชื้อ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน


หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น