เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Hilight!! / ประชาสัมพันธ์

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม... เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Placeholder

โครงการประเพณีลอยกระทงสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2565


เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 26 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565


เมื่อ 23 ตุลาคม 2565 | อ่าน 22 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565


เมื่อ 21 ตุลาคม 2565 | อ่าน 23 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


เมื่อ 13 ตุลาคม 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมให้ความรู้ในการทำน้ำพริกสมุนไพร เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2565


เมื่อ 14 กันยายน 2565 | อ่าน 41 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2565


เมื่อ 13 กันยายน 2565 | อ่าน 41 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

โครงการปลูกจิตสำนักและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย " ธงไตรรงค์ ธำรงไทย "

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ขะจานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

โครงการพาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ " พาณิชย์..ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 ภูมิภาค " จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

10

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 73 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำถังเหล็กทรงลูกบอล

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างถังน้ำถังเหล็กทรงลูกบอล)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

คณะผู้บริหาร / เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นายเกษม กาวิชัย

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายดวงดี ปวงคำยอด

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นายสุคำ เขตขันหล้า

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

นายเชาว์ สมเชื้อ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน


หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น