เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เลขที่ 399 หมู่ที่ 10 ถ.แม่ขะจาน-วังเหนือ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

โทรศัพท์ 053 789 437 , 053 789 430 โทรสาร 053 789 437

อีเมล saraban@maekhachan.go.th

facebook เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น