เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การจัดตั้งชุมชน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อของนักศึกษาของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti - Corruption Museum)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หมดเขตการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางานก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2566

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์การชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รุ่นที่ 4)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ " การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ "

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2566 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูสัตว์น้ำมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น