เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการการเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

ประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตามนโยบาย 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

โครงการปลูกจิตสำนักและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย " ธงไตรรงค์ ธำรงไทย "

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ขะจานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

โครงการพาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ " พาณิชย์..ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 ภูมิภาค " จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พศ.2566

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

แก้ไขงบการเงิน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น