เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2567

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 72 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อ (คลิป) งาน Thailand Biennale , Chiang rai 2023

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 84 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2566 , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 75 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก " เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย "

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 93 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 72 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเดินทางกลับประเทศไทยในอิสราเอล

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2566 , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2566 , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น