เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขงบการเงิน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โปรดชำระภาษี ภายใน 31 พฤษภาคม 2565)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 90 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ บอกดิน (ระยะที่ 3)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 104 ครั้ง

ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 174 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 174 ครั้ง

บัญชีกำหนดราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 172 ครั้ง

บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจานของกรมธนารักษ์ (กรณีโฉนด)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 175 ครั้ง

บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจานของกรมธนารักษ์ (กรณี นส.3ก)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 166 ครั้ง

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 230 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 327 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 377 ครั้ง

สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 312 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 346 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 404 ครั้ง

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 100 ครั้ง