เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2565
เปิดอ่าน 69 ครั้ง
พิมพ์

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้เข้าร่วม " โครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " ได้มีการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนระบบปิด (แบบมีฝาปิด) โดยนำเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ที่เหลือจากการรับประทานมาใส่ในถังขยะเปียกครัวเรือนระบบปิด เป็นการใช้ระบบการย่อยสลายแบบธรรมชาติให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและเป็นการช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น