เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
เปิดอ่าน 17 ครั้ง
พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง การจัดตั้งชุมชน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อของนักศึกษาของสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2566

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti - Corruption Museum)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หมดเขตการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น