เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti - Corruption Museum)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566
เปิดอ่าน 102 ครั้ง
พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2567 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2567

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น