เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ภาพกิจกรรม

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566
เปิดอ่าน 151 ครั้ง
พิมพ์

    วันที่ 7 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัด “ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566 ” โดยมีนายเทียนชัย จันทร์เครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดแม่ขะจาน ซึ่งการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิและรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากโรคหนอนพยาธิแก่ประชาชนในชุมชน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น