เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2566
เปิดอ่าน 24 ครั้ง
พิมพ์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

    วันที่ 5 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัด “ โครงการอบรมให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566 ” โดยมีนายเทียนชัย จันทร์เครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันติสุข โดยดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนและส่งเสริมให้มีการใช้เกลือไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ นางสาวทิพวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น