เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ (การจัดพวงหรีด ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง) เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2566
เปิดอ่าน 27 ครั้ง
พิมพ์

   วันที่ 1 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัด " โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ (การจัดพวงหรีด ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง) เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566 " โดยมีนายเทียนชัย จันทร์เครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ซึ่งการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมได้รับความรู้ทักษะในการจัดพวงหรีด ดอกไม้สดและดอกไม้แห้งสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น