เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายประเทือง ปองดอง

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โทร 084-3784471

ภาพกิจกรรม

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566
เปิดอ่าน 25 ครั้ง
พิมพ์

    วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัด " โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2566 " โดยมีนายเทียนชัย จันทร์เครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านขันหอม (ที่ทำการชุมชนขันหอม) ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีในพื้นที่มีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและสามารถตรวจเต้านมด้วยวิธี Triple Touch หรือสามนิ้วสามสัมผัส ได้อย่างถูกต้องและเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มสตรีเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เจดีย์ นางสาวทิพวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น