เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
เปิดอ่าน 121 ครั้ง
พิมพ์

    วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ขะจาน จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม อื่นๆ