เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม

การฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานที่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ , ตำบลแม่เจดีย์ใหม่และตำบลเวียงกาหลง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
เปิดอ่าน 204 ครั้ง
พิมพ์

   วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า ในฐานะประธาน ศปก. อำเภอเวียงป่าเป้า และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ทางการแพทย์และประชาชนที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ซึ่งมีประชาชนจากตำบลเวียงกาหลง , ตำบลแม่เจดีย์และตำบลแม่เจดีย์ใหม่ที่เข้ารับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 861 คน