เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม

การมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน และผู้สูงอายุที่มีอาการเดินติดก้าวขาไม่ออก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564
เปิดอ่าน 75 ครั้ง
พิมพ์

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ได้มอบ “ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้สูงอายุที่มีอาการเดินติดก้าวขาไม่ออกในเขตพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จำนวน 26 ราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม อื่นๆ