เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 57 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 106 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 170 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 224 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564)

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 349 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 , เปิดอ่าน 328 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 340 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 363 ครั้ง