เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
เปิดอ่าน 218 ครั้ง
พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 176 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 219 ครั้ง

สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 186 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 206 ครั้ง