เทศบาลตำบล แม่ขะจาน

Maekhachan Subdistrict Minicipality

www.maekhachan.go.th

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นาย เทียนชัย จันทร์เครือ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

สายตรงนายก

โทร. 081-6720070

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายจักรพงษ์ อินต๊ะนนท์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ภาพกิจกรรม

การช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564
เปิดอ่าน 222 ครั้ง
พิมพ์

    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายเทียนชัย จันทร์เครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ถูกให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 33 ราย รวม 24 ครอบครัว และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุคำ เขตขันหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขะจาน พร้อมพนักงานเทศบาลได้นำชุดเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ประชาชนที่ได้ถูกให้กักตัวที่บ้าน เป็นที่เรียบร้อย