หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการฟื้นฟูสภาพป่าอุทยานแห่งชาติขุนแจ
03-08-2016 Views: 617
โครงการฟื้นฟูสภาพป่าอุทยานแห่งชาติขุนแจCategories: ผลงานปี 2558
Page: 1

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระยะสานต่อโครงการ

โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ระยะสานต่อโครงการ
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
โครงการอบรมส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย/พื้นเมือง

โครงการอบรมส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย/พื้นเมือง
โครงการวันแม่แห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า

โครงการวันแม่แห่งชาติ อำเภอเวียงป่าเป้า
โครงการวัมแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โครงการวัมแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
โครงการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนแบบบูรณาการ

โครงการแก้ไขปัญหาสังคม และความยากจนแบบบูรณาการ
โครงการฟื้นฟูสภาพป่าอุทยานแห่งชาติขุนแจ

โครงการฟื้นฟูสภาพป่าอุทยานแห่งชาติขุนแจ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เหลือดออก

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เหลือดออก
ถวายเทียน 4 วัด

ถวายเทียน 4 วัด

Page: 1