หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล. ซอย 27 ชุมชนสันติสุข
22-07-2016 Views: 609


ราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล. ซอย 27 ชุมชนสันติสุข
Categories: ผลงานปี 2559
Page: 1

โครงการยุวบัญฑิต รุ่นที่ 10

โครงการยุวบัญฑิต รุ่นที่ 10
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย27 ชุมชนสันติสุข

ประกาศ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย27 ชุมชนสันติสุข
28 ก.ค.59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชน หนองบัว 3

28 ก.ค.59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชน หนองบัว 3
ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ ชุมชนหนองบัว3

ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ ชุมชนหนองบัว3
ราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล. ซอย 27 ชุมชนสันติสุข

ราคากลาง งานก่อสร้าง โครงการสร้างถนน คสล. ซอย 27 ชุมชนสันติสุข
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10

งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10

Page: 1