หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
08-01-2016 Views: 994


เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8

ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางฯ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย - มิ.ย 63)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย - มิ.ย 63)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(อาคารห้องประชุม)ฯ

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(อาคารห้องประชุม)ฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานเสริมผิวลาดยางฯ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการงานเสริมผิวลาดยางฯ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
30 เม.ย.63 ประกาศประกวดราคาฯ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาวฯ

30 เม.ย.63 ประกาศประกวดราคาฯ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาวฯ
28 เม.ย.63 ราคากลางก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว

28 เม.ย.63 ราคากลางก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำลาว
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8