หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

มาตราการป้องกันและแก้ไขไฟป่าฯ
24-03-2014 Views: 1475


มาตราการป้องกันและแก้ไขไฟป่าฯCategories: ข่าวประชาสัมพันธ์
Page: 1

รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประกาศกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเรื่อง การเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเรื่อง การเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ก้าวสู่...อาเซียน

ก้าวสู่...อาเซียน
ประกาศรับสมัคร (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)

ประกาศรับสมัคร (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานทาง

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานทาง
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
มาตราการป้องกันและแก้ไขไฟป่าฯ

มาตราการป้องกันและแก้ไขไฟป่าฯ

Page: 1