หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
22-07-2020 Views: 197


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8

ประมูลราคาซื้อรถยต์กระบะบรรทุกท้าย

ประมูลราคาซื้อรถยต์กระบะบรรทุกท้าย
ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8