หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
16-06-2020 Views: 238


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7

ประการสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะ+เอกสารประกอบฯ

ประการสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะ+เอกสารประกอบฯ
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง13โครงการ(เอกสารแนบ)

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง13โครงการ(เอกสารแนบ)
เอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศพร้อมด้วยเอกสารประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศพร้อมด้วยเอกสารประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ม.ค.58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11

12 ม.ค.58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนมชุมชนสันติสุข

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนมชุมชนสันติสุข
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา
ประมาณราคาท่อเหลี่ยม , ซุ่มเฉลิมพระเกียรติ , ขยายสะพาน

ประมาณราคาท่อเหลี่ยม , ซุ่มเฉลิมพระเกียรติ , ขยายสะพาน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำถนน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำถนน
ประมูลราคาซื้อรถยต์กระบะบรรทุกท้าย

ประมูลราคาซื้อรถยต์กระบะบรรทุกท้าย
ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

Page: 1 2 3 4 5 6 7