หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
11-08-2020 Views: 336


ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ  ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จ้างกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมรถตักขยะขึ้นรถผู้รับเหมาจนแล้วเสร็จ ทุกวันจันทร์, วันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานหนองบัว

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสุสานหนองบัว
ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ประการศสอบราคา งานทาง , อาคาร

ประการศสอบราคา งานทาง , อาคาร
ราคากลาง งานทาง , งานอาคาร

ราคากลาง งานทาง , งานอาคาร
ประกาศขายทอดตลาด (9 มี.ค.58)

ประกาศขายทอดตลาด (9 มี.ค.58)
ประการสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะ+เอกสารประกอบฯ

ประการสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะ+เอกสารประกอบฯ
ประกาศสอบราคาก่อสร้าง13โครงการ(เอกสารแนบ)

ประกาศสอบราคาก่อสร้าง13โครงการ(เอกสารแนบ)
เอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศพร้อมด้วยเอกสารประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศพร้อมด้วยเอกสารประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ม.ค.58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11

12 ม.ค.58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนมชุมชนสันติสุข

ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนมชุมชนสันติสุข
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8