หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
11-08-2020 Views: 333


ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8

16 ก.พ.61 ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

16 ก.พ.61 ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 61

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 61
ประกาศ ขสร1

ประกาศ ขสร1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
11 ม.ค.61 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

11 ม.ค.61 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 60

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 60

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 60
22 สิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์(อาคารห้องประชุม)

22 สิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์(อาคารห้องประชุม)
22 สิงหาคม 2560 ราคากลางค่าก่อสร้างอาคารอเนกปร ะสงค์(อาคารห้องประชุม)

22 สิงหาคม 2560 ราคากลางค่าก่อสร้างอาคารอเนกปร ะสงค์(อาคารห้องประชุม)
21 ก.ค.60 ราคากลางถนน คสล. ชุมชนสันติสุข

21 ก.ค.60 ราคากลางถนน คสล. ชุมชนสันติสุข
21 ก.ค.60  ราคากลางถนน คสล. หนองบัว 2 ซอย 2

21 ก.ค.60 ราคากลางถนน คสล. หนองบัว 2 ซอย 2
21 กรกฎาคม 2560 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน 2 โครงการ

21 กรกฎาคม 2560 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน 2 โครงการ
13 มิถุนายน 2560 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานทาง 2 โครงการ

13 มิถุนายน 2560 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานทาง 2 โครงการ
13 มิถุนายน 2560 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม 1 โครงการ

13 มิถุนายน 2560 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม 1 โครงการ
13 มิถุนายน 2560 ราคากลางถนนชุมชนขันหอม (358,000.- บาท)

13 มิถุนายน 2560 ราคากลางถนนชุมชนขันหอม (358,000.- บาท)

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8