หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
16-06-2020 Views: 236


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 60

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 60
22 สิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์(อาคารห้องประชุม)

22 สิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์(อาคารห้องประชุม)
22 สิงหาคม 2560 ราคากลางค่าก่อสร้างอาคารอเนกปร ะสงค์(อาคารห้องประชุม)

22 สิงหาคม 2560 ราคากลางค่าก่อสร้างอาคารอเนกปร ะสงค์(อาคารห้องประชุม)
21 ก.ค.60 ราคากลางถนน คสล. ชุมชนสันติสุข

21 ก.ค.60 ราคากลางถนน คสล. ชุมชนสันติสุข
21 ก.ค.60  ราคากลางถนน คสล. หนองบัว 2 ซอย 2

21 ก.ค.60 ราคากลางถนน คสล. หนองบัว 2 ซอย 2
21 กรกฎาคม 2560 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน 2 โครงการ

21 กรกฎาคม 2560 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน 2 โครงการ
13 มิถุนายน 2560 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานทาง 2 โครงการ

13 มิถุนายน 2560 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานทาง 2 โครงการ
13 มิถุนายน 2560 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม 1 โครงการ

13 มิถุนายน 2560 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม 1 โครงการ
13 มิถุนายน 2560 ราคากลางถนนชุมชนขันหอม (358,000.- บาท)

13 มิถุนายน 2560 ราคากลางถนนชุมชนขันหอม (358,000.- บาท)
ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน2

ประกาศตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัด
ประกาศริบเงินประกันสัญญา หจก.NGT

ประกาศริบเงินประกันสัญญา หจก.NGT
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศตกลงราคางานทาง 3 โครงการ

ประกาศตกลงราคางานทาง 3 โครงการ
ราคากลางถนนชุมชนหนองบัว 3

ราคากลางถนนชุมชนหนองบัว 3
ราคากลางถนนชุมชนแม่ขะจาน 1

ราคากลางถนนชุมชนแม่ขะจาน 1

Page: 1 2 3 4 5 6 7