หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
11-08-2020 Views: 332


ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8

24 ส.ค.61 สขร.เดือน ก.ค.61

24 ส.ค.61 สขร.เดือน ก.ค.61
17 ก.ค.61 สขร.เดือน พ.ค.-มิ.ย.61

17 ก.ค.61 สขร.เดือน พ.ค.-มิ.ย.61
30 พ.ย.60 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

30 พ.ย.60 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
9 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

9 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
20 มิ.ย.61 คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 555,000 บาท

20 มิ.ย.61 คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 555,000 บาท
20 มิ.ย.61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 555,000 บาท

20 มิ.ย.61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 555,000 บาท
19 มิ.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 942,000 บาท

19 มิ.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 942,000 บาท
1 พ.ค.60 สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน 2ฯ

1 พ.ค.60 สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน 2ฯ
1 พ.ค.60  บัญชีราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน 2ฯ

1 พ.ค.60 บัญชีราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน 2ฯ
6 มิ.ย.61 ประกาศประกวดราคารถบรรทุกขยะ

6 มิ.ย.61 ประกาศประกวดราคารถบรรทุกขยะ
16 พ.ค.61 ประกาศเรื่องกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2561

16 พ.ค.61 ประกาศเรื่องกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2561
10 พ.ค.61 ประกาศ สขร. (เม.ย.-พ.ค.61)

10 พ.ค.61 ประกาศ สขร. (เม.ย.-พ.ค.61)
10 พ.ค.61 แบบ สขร.1 (เม.ย.61)

10 พ.ค.61 แบบ สขร.1 (เม.ย.61)
10 พ.ค.61 แบบ สขร.1( มี.ค.61)

10 พ.ค.61 แบบ สขร.1( มี.ค.61)
9 มีนาคม 2561 ประกาศ สขร.1

9 มีนาคม 2561 ประกาศ สขร.1
ประกาศสอบราคาขยะ

ประกาศสอบราคาขยะ

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8