หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
16-06-2020 Views: 235


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7

1 พ.ค.60 สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน 2ฯ

1 พ.ค.60 สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน 2ฯ
1 พ.ค.60  บัญชีราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน 2ฯ

1 พ.ค.60 บัญชีราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ชุมชนแม่ขะจาน 2ฯ
6 มิ.ย.61 ประกาศประกวดราคารถบรรทุกขยะ

6 มิ.ย.61 ประกาศประกวดราคารถบรรทุกขยะ
16 พ.ค.61 ประกาศเรื่องกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2561

16 พ.ค.61 ประกาศเรื่องกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2561
10 พ.ค.61 ประกาศ สขร. (เม.ย.-พ.ค.61)

10 พ.ค.61 ประกาศ สขร. (เม.ย.-พ.ค.61)
10 พ.ค.61 แบบ สขร.1 (เม.ย.61)

10 พ.ค.61 แบบ สขร.1 (เม.ย.61)
10 พ.ค.61 แบบ สขร.1( มี.ค.61)

10 พ.ค.61 แบบ สขร.1( มี.ค.61)
9 มีนาคม 2561 ประกาศ สขร.1

9 มีนาคม 2561 ประกาศ สขร.1
ประกาศสอบราคาขยะ

ประกาศสอบราคาขยะ
16 ก.พ.61 ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

16 ก.พ.61 ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 61

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 61
ประกาศ ขสร1

ประกาศ ขสร1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
11 ม.ค.61 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

11 ม.ค.61 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 60

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 60

Page: 1 2 3 4 5 6 7