หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
11-08-2020 Views: 331


ราคากลางโครงการงานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ




Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8

ประกาศประกวดราคาเทลานสุสานแม่ขะจานฯ

ประกาศประกวดราคาเทลานสุสานแม่ขะจานฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 2561
28 มี.ค.62 สขร.1 เดือน ก.พ.62

28 มี.ค.62 สขร.1 เดือน ก.พ.62
28 มี.ค.62 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

28 มี.ค.62 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
13 มี.ค.62 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเทลานสุสานแม่ขะจาน

13 มี.ค.62 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเทลานสุสานแม่ขะจาน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยฯ
21 ก.พ.62 สขร.1 เดือน ม.ค.62

21 ก.พ.62 สขร.1 เดือน ม.ค.62
24 ม.ค.62 ประกาศแผนจัดจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยฯ

24 ม.ค.62 ประกาศแผนจัดจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยฯ
24 ม.ค.62 สขร.1 (เดือน พ.ย. - ธ.ค.61)

24 ม.ค.62 สขร.1 (เดือน พ.ย. - ธ.ค.61)
26 พ.ย.61 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2561

26 พ.ย.61 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2561
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
1. สขร.1 เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

1. สขร.1 เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
27 กันยายน 2561 ประกาศกำหนดปริมาณการ

27 กันยายน 2561 ประกาศกำหนดปริมาณการ
4 ต.ค.61 สขร.1 เดือนกันยายน 2561

4 ต.ค.61 สขร.1 เดือนกันยายน 2561
24 ก.ย.61 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.61

24 ก.ย.61 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.61
24 ก.ย.61 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.61

24 ก.ย.61 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.61

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8