หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
16-06-2020 Views: 234


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Page: 1 2 3 4 5 6 7

24 ม.ค.62 ประกาศแผนจัดจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยฯ

24 ม.ค.62 ประกาศแผนจัดจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยฯ
24 ม.ค.62 สขร.1 (เดือน พ.ย. - ธ.ค.61)

24 ม.ค.62 สขร.1 (เดือน พ.ย. - ธ.ค.61)
26 พ.ย.61 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2561

26 พ.ย.61 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2561
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
1. สขร.1 เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

1. สขร.1 เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
27 กันยายน 2561 ประกาศกำหนดปริมาณการ

27 กันยายน 2561 ประกาศกำหนดปริมาณการ
4 ต.ค.61 สขร.1 เดือนกันยายน 2561

4 ต.ค.61 สขร.1 เดือนกันยายน 2561
24 ก.ย.61 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.61

24 ก.ย.61 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.61
24 ก.ย.61 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.61

24 ก.ย.61 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค.61
24 ส.ค.61 สขร.เดือน ก.ค.61

24 ส.ค.61 สขร.เดือน ก.ค.61
17 ก.ค.61 สขร.เดือน พ.ค.-มิ.ย.61

17 ก.ค.61 สขร.เดือน พ.ค.-มิ.ย.61
30 พ.ย.60 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

30 พ.ย.60 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
9 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

9 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
20 มิ.ย.61 คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 555,000 บาท

20 มิ.ย.61 คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 555,000 บาท
20 มิ.ย.61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 555,000 บาท

20 มิ.ย.61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 555,000 บาท
19 มิ.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 942,000 บาท

19 มิ.ย.61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 942,000 บาท

Page: 1 2 3 4 5 6 7