หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
อบรมให้ความรู้การแปรรูปสินค้าเกษตร (กระเทียมดอง)
01-09-2020 Views: 9
25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดโครงอบรมให้ความรู้การแปรรูปสินค้าเกษตร (กระเทียมดอง) เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เพื่อเป็นการบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรและเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว ณ ที่ทำการชุมชนสันติสุข