หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการอบรมให้ความรู้การทำบายศรี
14-08-2020 Views: 13
11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้การทำบายศรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การจัดทำบายศรีและเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ขะจาน