หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
21-08-2020 Views: 31


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
Categories: รับสมัครและคัดเลือกบุคคล เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
Page: 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Page: 1