หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็งในสตรี
23-07-2020 Views: 7
กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทสบาลตำบลแม่ขะจาน เพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพ อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็งในสตรี ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562