หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการยุวบัณฑิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่ขะจาน
22-07-2020 Views: 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดกิจกรรมยุวบัณฑิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2562 "หนูน้อยบัณฑิต ปีการศึกษา 2561" ซึ่งการจัดกิจกรรมยุวบัณฑิต เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาและตัดสินใจส่งบุตรหลานข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2562