หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
ถวายเทียนพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่ขะจาน
22-07-2020 Views: 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่สืบสวนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมและเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาที่ยาวนาน วัดเป็นสถานที่รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทุกคน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562