หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
22-07-2020 Views: 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของเด็กนักเรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ความสัมพันธ์ ความรัก ความอบอุ่นระหว่างเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง จัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562