หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
22-07-2020 Views: 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขะจาน จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสงดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นระหว่างเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง นั้น จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562