หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการบ้านพอเพียงชนบท
23-07-2020 Views: 7
เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลแม่ขะจานได้ดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน 5 คน ให้ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท