หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
22-07-2020 Views: 22
การดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2562Categories: สรุปกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
Page: 1

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
กิจกรรมความรู้รอบตัว

กิจกรรมความรู้รอบตัว
กิจกรรมด้านวิชาการ

กิจกรรมด้านวิชาการ
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

Page: 1