หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการทำหมูยอและกุนเชียง
21-07-2020 Views: 5
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการทำหมูยอและกุนเชียง เทศบาลตำบลแม่ะจาน ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ที่ประสงค์เพิ่มความรู้และพัฒนาอาชีพ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว