หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
21-07-2020 Views: 7
เทศบาลตำบลแม่ขะจาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญในผู้สูงอายุ