หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
อบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังความรุนต่อเด็กและสตรี
21-07-2020 Views: 5
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลำบลแม่ขะจานจัดโครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้แก่สตรีในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในปัจจุบัน และกฎหมายที่้เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ประจำปี 2562