หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562
16-07-2020 Views: 28


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562
Categories: บัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562
Page: 1

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562
ป้ายประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการทุจริต

ป้ายประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการทุจริต
แจ้งผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน

แจ้งผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน
บัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562

บัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2562

Page: 1