หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562
15-07-2020 Views: 22


รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562
Categories: รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
Page: 1

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562
รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเเสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเเสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น

Page: 1