หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ขอลาออกจากตำแหน่ง
22-07-2020 Views: 13


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ขอลาออกจากตำแหน่ง
Categories: รายงานการประชุมสภา
Page: 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ขอลาออกจากตำแหน่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ขอลาออกจากตำแหน่ง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน 30 พฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน 30 พฤษภาคม 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน 27 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน 27 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน  สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ขะจาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4  วันที่ 26  พฤศจิกายน  2561

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ในวันที่  15  สิงหาคม 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2563

Page: 1