หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2561 ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
07-04-2020 Views: 114


แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2561 ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
Categories: แผนความก้าวหน้าในอาชีพ
Page: 1

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2561 ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2561 ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Page: 1