หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
07-04-2020 Views: 106


มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
Categories: จริยธรรมและการรักษาวินัย
Page: 1

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ประกาศ ก.ท.จ.เชียงรายเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

ประกาศ ก.ท.จ.เชียงรายเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Page: 1