หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
07-04-2020 Views: 127


ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
Categories: การบรรจุแต่งตั้ง
Page: 1

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ขะจาน การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. มาตรฐานทั้วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ

Page: 1