หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
23-06-2020 Views: 93


ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
Categories: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Page: 1

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 2561 ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น 2561 ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

Page: 1