หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
วัดหนองบัว
26-03-2020 Views: 44
บ้านหนองบัว ก่อตั้งมาประมาณ ปี พ.ศ. 2435 โดยมี1.นายมี  นางปั๋น  2. นายอุ่น  3. นายอ้าย  กันทะ 4.นายคำ นางใบ  5.นายแสน แสนตาใหล เป็นผู้นำกลุ่มพาพรรคพวกอพยพมาจาก จ.เชียงใหม่ ประมาณ 50 คนมาตั้งรากฐานบ้านเรือนเป็นครั้งแรก ซึ่งแต่เดิมภูมิประเทศยังเป็นป่าทึบ เป็นหนองบึงเป็นส่วนมาก ต่อมาบ้านหนองบัวได้เพิ่มหย่อมหมู่บ้านย่อยขึ้นอีก 4  หย่อมบ้าน คือ บ้านหนองบัว บ้านหนองป่าลัน บ้านสันต้นเปา  บ้านสันป่ากอ  ที่ได้ชื่อว่าบ้านหนองบัว เพราะที่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีหนองบัว ลึก  3 เมตร  มีต้นบัวขึ้นไปหมด  หนองนี้มีขึ้นขนาดกว้าง ประมาณ  15  เมตร ยาว  30 เมตร ปัจจุบันทุ่งนาของชาวบ้าน อยู่ทางทิศตะวันตกของตลาดเช้า