หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
09-06-2020 Views: 38


Categories: จดหมายข่าว
Page: 1

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค คลังอาหารชุมชน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค คลังอาหารชุมชน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
อบรมโควิด19 และสอนทำหน้ากากอนามัย

อบรมโควิด19 และสอนทำหน้ากากอนามัย
เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาเยาวชน 2563

การแข่งขันกีฬาเยาวชน 2563
พิธีรับรูปในหลวง รัชกาลที่ 10

พิธีรับรูปในหลวง รัชกาลที่ 10
งานลอยกระทงประจำปี 2562

งานลอยกระทงประจำปี 2562
ตานก๋วยสลาก 2562

ตานก๋วยสลาก 2562
อบรมป้องกันภัยพิบัติ 2562

อบรมป้องกันภัยพิบัติ 2562
อบรมป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2562

อบรมป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2562
ลงรายชื่อสำรวจผู้สูงอายุ 2562

ลงรายชื่อสำรวจผู้สูงอายุ 2562
พ่นหมอกควัน ป้องกันลูกน้ำยุงลาย 2562

พ่นหมอกควัน ป้องกันลูกน้ำยุงลาย 2562
จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

Page: 1