หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
15-09-2020 Views: 9


Categories: จดหมายข่าว
Page: 1 2

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
โครงการอบรมให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพร

โครงการอบรมให้ความรู้การทำลูกประคบสมุนไพร
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อสั่งการ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อสั่งการ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
โครงการอบรมให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน

โครงการอบรมให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
โครงอบรมให้ความรู้การแปรรูปสินค้าเกษตร (กระเทียมดอง) เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

โครงอบรมให้ความรู้การแปรรูปสินค้าเกษตร (กระเทียมดอง) เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน
โครงการอบรมให้ความรู้การทำบายศรี

โครงการอบรมให้ความรู้การทำบายศรี
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน

อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค คลังอาหารชุมชน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค คลังอาหารชุมชน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
อบรมโควิด19 และสอนทำหน้ากากอนามัย

อบรมโควิด19 และสอนทำหน้ากากอนามัย
เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาเยาวชน 2563

การแข่งขันกีฬาเยาวชน 2563

Page: 1 2