หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย).
25-03-2020 Views: 443

วัดพระเจ้าหลวง(ม่อนพระเจ้าหลาย).
รายละเอียด
พระธาตูม่อนพระเจ้าหลาย
เป็นพระธาตุที่เก่าแก่นับประมาณพันปีไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าใครเป็นคนสร้าง มีแต่ผู้คนได้พบเห็นบรมธาตุดวงแก้วใสสว่างเสด็จออกทุกวันโกณ วันพระ บนยอดเขาแห่งนี้ ในปี พ.ศ.2495 ท่านพระครูยติวัตรวิมล เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า ได้นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันบูรณะปฎิสังขรพระธาตุเก่าที่ผุพังทลาย เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้จัดประเพณีบูชาพระธาตุในวันเพ็ญเดือน 7 เป็นประจำทุกปีจนถึงบัดนี้ พระธาตุม่อนพระเจ้าหลายมีความเป็นมาสลับซับซ้อนและอัศจรรย์หลายอย่างคนโบราณเก่าแก่เล่าต่อกันมาว่า ม่อนเขาลูกนี้มีถ้ำอัศจรรย์ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปทองทำศักดิ์สิทธิ์มากมายมหาศาลพร้อมทั้งเครื่องประดับและของใช้สอยต่างของกษัตริย์สมัยก่อนได้นำมาเก็บรักษาไว้ในถ้ำแห่งนี้เมื่อยามมีภัยไม่สงบพร้อมทั้งได้อยู่ ผู้มีศีลสัจจะ ผู้เฒ่าเล่าว่าเมื่อทางวัดที่อยู่ข้างล่างมีเทศกาลงานบุญต่างๆ ก็ยังสามารถยืมของไปใช้ในงานได้เมื่อเสร็จงานแล้วก็ส่งคืนถ้ำเหมือนเดิม ถึงไม่มีคนดูแลแต่คนสมัยก่อนคิดว่าก็ต้องมีผีสางเทวดาดูแลของในถ้ำอยู่ แต่ต่อมาระยะหลังผู้คนไม่มีศีลสัจจะมีความโลภมากเมื่อยืมของแล้วไม่ส่งคืนเหมือนเดิมจึงเกิดอาเพศทำให้หินก้อนใหญ่หล่นลงมาปิดปากถ้ำ ตั้งแต่นั้นมาผู้คนจึงไม่มีโอกาศยืมของและได้เห็นภายในถ้ำพระเจ้าหลายอันพิสดารแห่งนี้อีกเลย พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย ความหมายก็คือ เป็นพระธาตุเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปมากมาย หลวงหลาย หมายถึง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ภายในถ้ำมากมาย(ภาษาเหนือ-กลาง คำว่าม่อน หมายถึง เขา, หลาย หมายถึง มากมาย) ทุกคนจึงเรียกชื่อว่าพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายสืบต่อกันมา ในยุคนี้ศีลธรรมเสื่อมถอยจากใจคนอย่างน่าเป็นห่วง ความโลภขาดคุณธรรมเกิดขึ้นอย่างรุนแรง พระธาตุถูกขุดเจาะทำลายหาสมบัติของคนอธรรมมิจฉาชีพจนพระธาตุเกือบล้มพังทลาย ป่าไม้ถูกทำลายในเขตรัศมีพระธาตุอันให้สายน้ำสงบร่มเย็นมาก่อน พระบรมธาตุดวงแก้วใสสว่างก็กลับอับแสงไปด้วยน้ำมือของพวกอสูรคน ทำลายปูชนียสถานและธรรมชาติทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายด้วยเหตุแห่งศีลธรรมเสื่อมถอยนั้นเอง เหมือนฟ้าประทานความสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง เมื่อโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครบ 50 ปี ครองราชย์ของในหลวงทางการจึงกำหนดเขตอนุรักษ์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเขตพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย 3,000 ไร่ทำให้ทุกคนหวังว่าพระธาตุม่อนเจ้าหลายจะกลับมาสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง เหมือนจะบ่งบอกถึงชะตาอนาคตของชาติบ้านเมืองว่าพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายจะเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองเป็นชาวศรีวิไลและเป็นสันติภาพสันติสุขของมนุษยชาติในยุคโลกาภิวัฒน์พระศรีอาริย์