หน้าแรกหมวดเนื้อหา พันธกิจ/วิสัยทัศน์ อำนาจ/หน้าที่ ประวัติ ติดต่อเรา
วาระผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ดำรงธรรม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลแม่ขะจาน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 Tel.053-789437 Email: maekhachan_mun@hotmail.com
วัดพระธาตุแม่เจดีย์
25-03-2020 Views: 1877

วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย อยู่บนเนินเขาห่างจากถนนเชียงใหม่-เชียงราย บริเวณ กม.ที่70 เดิมวัดพระธาตุแม่เจดีย์เป็นวัดร้าง เป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แม้แต่ครูบาเจ้าศรีวิชัยก็ได้เคยมาจำพรรษาที่นี่ และได้สร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งครอบสถูปโบราณสถานที่มีแต่ซากเก่าผุพังอยู่ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ 1 ปี ราว พ.ศ.2469-2470  จนมา พ.ศ.2531 วัดพระธาตุแม่เจดีย์ได้รับการพัฒนาโดยพระอธิการถวัลย์ ปรกกโม(พระครูไพบลย์พัฒนาภิรักษ์) และได้รับการยกฐานะเป็นวัดตามระเบียบของคณะสงฆ์ เมื่อ 15 ส.ค.43
 

ประวัติความเป็นมา

วัดและ พระธาตุแม่เจดีย์ แห่งนี้ สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ เจ้าแผ่นดินพม่า ตามความเดิมว่า ปี 1583 พระองค์ได้แต่งทูตไปขอ พระไตรปิฎกกับ พระพุทธรูปแก้วมรกต จาก ศรีลังกา ขากลับพลัดหลงเข้าปากแม่น้ำโขง กษัตริย์กัมพูชาจึงยึดเรือ และ สิ่งของ ไว้หมด พระเจ้าอโนรธามังช่อ ขอคืน ได้เพียงพระไตรปิฎก จึงโกรธ และ ยกทัพเพื่อไปชิงคืน ได้ผ่านมาทาง เชียงลาว (เชียงราย) พอถึงตำบลแม่เจดีย์ (เมื่อปี พ.ศ.1585) จึงได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา... อันเป็นที่มาของวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ในปัจจุบันพระเจดีย์องค์นี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ 2 ครั้ง ครั้งแรกโดย ชาวเงี้ยว (ไทยใหญ่) ไม่ทราบปีแน่ชัด ครั้งที่ 2 โดย พระครูไพบูลย์พัฒนาภิรักษ์ เมื่อปี 2532 ตาม รูปลักษณ์ศิลปเดิม
นอกจาก พระธาตุเจดีย์ ซึ่งชาวบ้านศรัทธาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ในปริมณฑลของเทือกเขาแห่งนี้ ตั้งแต่ บนดอยลงมาจนถึงแม่น้ำมีวัดร้างติด ต่อกันและเจดีย์เก่าถึง 3 แห่ง อีกทั้งยังมีบ่อน้ำส้ม (เปรี้ยว) ชาวบ้านเรียกว่า บ่อน้ำต้นโชค ชาวบ้านได้ เล่าขานกันมาว่ามี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง-สิงห์สาม สายสังวาล และอื่นๆอันเป็นวัตถุโบราณล้ำค่า ซึ่ง....บางครั้ง เทพยดาก็บันดาลให้คนเห็น ล่าสุด นายสมพร กับ นางบาน มะลาไล เป็นเกษตรกรได้ พบพระพุทธรูป จึงมาบอกชาวบ้าน พอ กลับไปที่เดิมก็ ไม่พบพระพุทธรูปนั้นแล้ว ไม่นาน นายสมพรก็ล้มป่วย และพูดไม่ได้จนกระทั่งทุกวันนี้  ซึ่งย้อนหลังไปเมื่อปี 2500 นายคำ สามอินต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน (ในช่วงนั้น) ได้ พาลูกบ้านขุดหาพระพุทธรูป ก็พบในปางต่างๆนับเป็นร้อยองค์ แต่ก็ ต้องยุติเพราะมีชาวบ้านล้มตายกันหลายราย  ชาวบ้านเชื่อว่าการขุดค้นวัดร้างทำให้เจ้าที่เทวดาอารักษ์ไม่พอใจ

ด้วยศรัทธา   พระอธิการถวัลย์กับชาวบ้าน จึงได้ซื้อที่ดินครอบลำน้ำแม่เจดีย์ เพื่อสร้างสวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็น อันเป็นที่ ประดิษฐานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไว้ราวๆ เดือนมิถุนายน 2550  วันที่ 27 ธันวาคม 2550  ก็ลงมือปฏิบัติการ โดยใช้แบ็กโฮขุดเจอพระธาตุ และ สิ่งของโบราณ ต่างๆมากมาย  ในช่วงเย็นวันนั้นหลังสวดมนต์ หลวงพ่อถวัลย์จึงได้พาญาติโยมทำวัตรเจริญภาวนาแผ่กุศลแก่เจ้าที่และเทพยดาทั้งหลายแล้ว   ตอนกลางคืนได้เกิดนิมิต มีพระแก่อายุราวๆ 80 ปีบอกว่าชื่อ ครูบาแสงมา พาไปดูที่ฝังสมบัติ และแนะ หลังขุดไปแล้วให้สร้างเจดีย์ เหมือนทรงพระเจดีย์บนดอยตุงองค์เดิม พร้อมพระอุโบสถไว้ ประดิษฐาน พอตื่นขึ้นมาราวตีหนึ่ง จึงเอาจอบพร้อมไฟฉายและถุงย่ามตรงไปบริเวณตามที่ฝัน พอฉายไปก็พบแสงที่วาววับ และขุดพบดั่งที่ฝันทั้งหมด มี พระพุทธรูปสิงห์หนึ่งทองคำ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 1 องค์ พระพุทธรูปสิงห์สามทองคำ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 1 องค์  .สายสังวาล สร้อทองคำหนัก 60 บาท ตลับสำริดบรรจุพระธาตุ สิ่งของต่างๆ อย่างเช่น ตุ้มหู กำไล"